Kategória: Zaujímavosti

Sobotištská hvezdáreň

V roku 1971 sa začala v areáli Základnej školy v Sobotišti stavať astronomická pozorovateľňa – hvezdáreň, ktorú projektoval Ing. arch. Gabriel Gála z Myjavy. Stavba bola financovaná z prostriedkov Okresného národného výboru v Senici – odboru školstva (vo…

Hvezdáreň

Vojenské manévre v Sobotišti

Manévre – 1902, 1936 Rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. rozhodol, že v roku 1902 sa bude konať vojenské cvičenie všetkých zložiek vtedajšej armády. Za priestor cvičenia bola vybratá severná časť Záhoria. Začiatkom jesene cisárska…

vojenské manévre

Na oblohe planétka Sobotište

Planétka (26401) s názvom Sobotište Planétku objavil Peter Kušnirák ďalekohľadom (f/3.6) Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejovej v noci z 18. na 19. novembra 1999 v centrálnej časti súhvezdia Blížencov. Planétka má nepravidelný tvar a jej stredný rozmer…

Planétka (26401) s názvom Sobotište

Nález mamutieho kla

Putovanie mamutov údolím rieky Teplica Archeologické nálezy a objavy nám prinášajú dôležité informácie o našej histórii. Nález mamutieho kla pri budovaní Kunovskej priehrady v roku 1962 dokazuje, že i v našej oblasti mamuty žili.…

Rébus

Rozlúšti niekto rébus? V našom chotári sa dá nájsť viacero starých kamenných medzníkov, ale len jeden z nich má nápis. Medzník sa nachádza v kríkoch nad Habánskym dvorom. Vyryté je na ňom: C M A I V I 1 8…

CMAIVI 1830

Náučný chodník

Sprievodca po náučnom chodníku HISTÓRIOU SOBOTIŠŤA Chodník vybudoval v roku 2004 Klub slovenských turistov Sobotište z finančných prostriedkov obce a Roľníckeho družstva Sobotište. Dĺžka chodníka je 2,5 km, má deväť informačných miest a môžete…

Zaujímavosti z histórie

Historické fotografie Sobotište námestie – historická fotografia (pozn. námestie s pôvodnými petrolejovými lampami) Hostinec Pavla Bachára – historická fotografia (pozn. hostinský Pavol Bachár mal ako prvý v obci zavedený vodovod) Sobotište – historická fotografia…

Hostinec Pavla Bachára - historická fotografia