Nález mamutieho kla

Putovanie mamutov údolím rieky Teplica

MamutArcheologické nálezy a objavy nám prinášajú dôležité informácie o našej histórii. Nález mamutieho kla pri budovaní Kunovskej priehrady v roku 1962 dokazuje, že i v našej oblasti mamuty žili.
Pravdepodobne každoročne v jeseni chodievali popri rieke Teplica na juh za lepšou pašou. Mamut, ktorý sa vyskytoval v stredoeurópskom prostredí (Mammuthus primigenius) dosahoval výšku 3 m a jeho telo pokrývala červenohnedá hrubá srsť. Typické pre mamuta boli dhé zahnuté kly, ktoré slúžili na vyhrabávanie potravy spod snehu. Mamuty obývali Európu pred 250 000 až 20 000 rokmi, potom sa ich kolónie z dôvodu hľadania nových pastvísk presunuli na Sibír. Posledné jedince vyhynuli pred 10 000 rokmi.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...