SODB_2021

!!!  Sčítajte sa TU  !!!           

UPOZORNENIE:  Upozorňujeme obyvateľov, že sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje v domácnosti. 

 

 

Zákonnú povinnosť sčítať sa elektronicky si v obci splnilo 1274 obyvateľov. Ďakujeme !!!

K 15.3.2021 máme už sčítaných vyše 80 % obyvateľov. Ďakujeme, že ste sa sčítali ! 

Ďakujeme každému jednému z 1020 obyvateľov, vďaka ktorým máme k 8.3.2021 sčítaných takmer 70% obyvateľov našej obce.

K 1.3.2021 máme sčítaných 59,21 % obyvateľov (zdroj ŠÚ SR)

 

K  26.2.2021 máme sčítaných viac ako polovicu obyvateľov 51,68 %  (zdroj: ŠÚ SR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – informácie

«« Rádiospot 1 »»

«« Videospot 1 »»

« « Všeobecné informácie – VIDEO- nové !!! »»

« « Inštruktážne video – ako sa sčítať » »

« « Inštruktážne video – základné iformácie » »

V Z O R  sčítacieho formulára      

Mohlo by Vás zaujímať / spýtali ste sa

                                      

Podrobnejšie informácie k sčítaniu obyvateľov získate na:

  • CALL CENTRUM, kontakt: 02/20 92 49 19
Propagačný materiál: 

SODB – tlačová správa 5 _- Konečné stanovisko ŠÚ SR  – 2 otázky o národnosti 
SODB – tlačová správa 4
SODB – tlačová správa 3
SODB – tlačová správa 2
SODB – tlačová správa 1