Kategória: Oznamy

Hlásenie – 18.4.2019

Klub slovenských turistov Sobotište pozýva priaznivcov Sobotištskej pätnástky na brigádu pri údržbe Útulne pod Uchánkom, studničky Kulifajka a priestorov v okolí prameňa v Závrší. Brigáda sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019. Odchádza sa…

Hlásenie 12.4.2019

Únia žien Slovenska v Sobotišti oznamuje, že Veľkonočné dielničky pre deti sú presunuté na Veľkonočnú nedeľu, t.j. 21. 4. 2019, od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Hlásenie 9.4.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 11. 4. 2019 až 18.4.2019 vykoná v našej obci odpočet elektromerov. V prípade neprítomnosti umiestnite stav elektromeru na viditeľné miesto.