Kategória: Oznamy

Hlásenie 9. 10. 2018

Pošta Sobotište oznamuje, že dňa 11.10.2018 /štvrtok/ bude      o t v o r e n á      do 12.00 hod.