Kontakt

Vzhľadom na trvajúci vyhlásený núdzový stav a s tým spojený zákaz vychádzania budú na obecnom úrade do 22. januára 2021 nestránkové dni.
 
Prosíme občanov, aby svoje veci vybavovali predovšetkým telefonicky a e-mailom.

Tel. čísla: 034/6282102 – podateľňa, 034/6548404 – matrika

Mob. 0904 622 601 – starosta obce

Mailové kontakty na pracovníkov: www.sobotiste.sk/kontakt/

V nevyhnutných prípadoch bude vstup do budovy obecného úradu umožnený na základe vopred dohodnutého termínu a času s pracovníkom obecného úradu.

Ďakujeme za pochopenie.

Adresa

Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište

 

Fakturačné údaje

Obec Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište

IČO: 00310018

DIČO: 2021086881

 

Obecný úrad – úradné hodiny

Pondelok 7.30 – 11.30 12.30 – 15.30
Utorok 7.30 – 11.30 12.30 – 15.30
Streda 7.30 – 11.30 12.30 – 15.30
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 7.30 – 11.30 12.30 – 15.30
 

Kontakty

Spojovateľka 034/628 2102
Fax: 034/628 2232
E-mail: podatelna@sobotiste.sk
Starosta obce Mgr. Dušan Horňák
Telefón; mobil: 034/628 2232; 0904 622 601
E-mail: starosta@sobotiste.sk      
Sekretariát Oľga Mihalisková
Telefón: 034/628 2102
E-mail: olga.mihaliskova@sobotiste.sk
Účtareň a správa majetku Marta Hurbanisová
Telefón: 034/628 2107
E-mail: marta.hurbanisova@sobotiste.sk
Správa dane z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom kultúrneho domu Zlata Hurbánková
Telefón: 034/654 8404
E-mail: zlata.hurbankova@sobotiste.sk
Matričný úrad, osvedčovanie podpisov a listín, ohlásenie drobných stavieb, výrub drevín Mgr. Alena Kalafutová
Telefón: 034/654 8404
E-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk
Obecná knižnica, múzeum Drahoslava Mrázková
Telefón: 034/628 2102
E-mail: kniznica@sobotiste.sk

 

Kontaktný formulár

   

  Ďalšie užitočné čísla

  Integrovaný záchranný systém: 112
  Záchranná zdravotná služba: 155
  Hasičská služba: 150
  Polícia: 158
  Dobrovoľný hasičský zbor obce Sobotište: 034/628 2180, 0948 429 047, 0915 318 646, 0903 222 665
   
  Pohotovostná služba elektrárne: 0800 111 567
  Pohotovostná služba plynárne: 0850 111 727
   
  Linka detskej istoty: www.ldi.sk
  Slovenská správa ciest – informácie o zjazdnosti ciest: www.zjazdnost.sk
  Cestovné poriadky Sobotište: cp.sk