Knihy o obci

Sobotište na pohľadniciach a fotografiách

Autor: PhDr. Peter Brezina

Vydal: Obecný úrad Sobotište

Grafika: Peter Brezina, Miloslava Smyková

Tlač: Abrad, spol. s.r.o., Bratislava

Rok vydania: 2017

Počet strán: 248

Cena: 15,00 €

ISBN: 978-80-972636-2-1

Kniha je faktografickým dielom. Zachytáva históriu obce, približuje mnoho osobností a prináša veľa zaujímavých informácií, z ktorých mnoho bolo už zabudnutých alebo nedostupných. Súčasťou publikácie je bohatá obrazová dokumentácia.

Kniha sa predáva v Obecnej knižnici Sobotište (prízemie kaštieľa na námestí).


SOBOTIŠTE

Autor: Vladimír Jamárik

Vydala: Obec Sobotište

Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Durlák, Senica

Rok vydania: 2012

Počet strán: 78

Cena: 4,00 €

ISBN: 978-80-89158-30-0

Kniha načrtáva minulosť Sobotišťa a jeho okolia od pravekého osídlenia až po súčasnosť. Nie však izolovane, ale
v rámci diania na Záhorí, v Uhorsku či Európe.
Čítajte pomaly a prežívajte dávne deje!
Šťastnú cestu do minulosti !

Kniha sa predáva v Obecnej knižnici Sobotište (prízemie kaštieľa na námestí).