Koronavírus – informácie

Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk/

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete  TU 
Uznesenie Vlády SR č 185 zo dňa 7.4.2021 – rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od 12.4.2021
  • Uznesenie vlády SR č 173_2021  zo dňa 31.3.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 5. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.
  • Uznesenie Vlády SR č 176 zo dňa  31.3.2021, kde  Vláda SR schválila doplnenie Uznesenia č. 160 zo 17.3.2021 (dopĺňa sa povolenie na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, cesta na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a predlžuje sa platnosť testu na ochorenie COVID-19, ktorý je vykonaný od 1.4.2021 do 4.4.2021 a má negatívny výsledok, tak sa možno s ním preukazovať až do 11.4.2021)
Vyhlášky ÚVZ SR č 130, 131,132 a 133 – platné od 22_3_2021
Vyhláška ÚVZ SR č. 111, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – platná od 15.3.2021 _ pdf
Vyhláška ÚVZ SR č. 36 – vstupy do prevádzok a do zamestnania – platné od 3.2.2021
Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – celé znenie
Vyhláška ÚVZ SR – karanténne opatrenia pri vstupe na územie SR – platné od 11.1.2021
Uznesenie vlády č. 808 z  31.12.2020 – obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 24.01.2021
Uznesenie Vlády SR č 807 zo dňa 29.12.2020_- predĺženie núdzového stavu o 40 dní  a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 10.01.2021
Uznesenie vlády  SR č. 804 – zákaz vychádzania od 19.12.2020 – 29.12.2020 
Uznesenie vlády SR 704_- zákaz vychádzania od 09.11.2020 – 14.11.2020
Uznesenie vlády č. 293 – zákaz vychádzania od 02.11.2020 – 08.11.2020
Opatrenia ÚVZ SR  pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020, 6.00 hod.   – r ú š k a

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020,  7.00 hod.   – h r a n i c e

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020 – p r e v á d z k y   a   h r o m a d n é   p o d u j a t i a

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození  verejného zdravia – od 18.09.2020
Opatrenie_UVZ_SR  zo dňa 05.05.2020 – 2_fáza
Otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_- od 22 04 2020
Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020
ZMENA_rezimove_opatrenia_HH_SR_24_3_2020_uzavretie_nedela 
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020
Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020
Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb 24032020
Opatrenie UVZSR – zákaz hromadnych podujati od 24. 03.2020 do odvolania
Koronavírus a nakladanie s odpadom
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
10_odporúčaní_pri  COVID_19 – informačný leták
Čo robiť ak ste chorí – COVID_19 – informačný leták 
Osoby s vyšším rizikom ochorenia_COVID_19 – informačný leták
Pomoc sebe a druhým COVID_19 – informačný leták
Opatrenie_UVZ_SR_o_zákaze_a_obmedzení_prevádzok  – pdf 

Opatrenia v skratke: 

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. do 27. marca 2020 (vrátane) prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach.

Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej. Usmernenie je dostupné na: www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-…/ 

Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v skratke:

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.  Ministerstvo vnútra termíny jednotlivých opatrení ešte došpecifikuje.

Zdroj: ÚVZ SR

Na základe uznesenia č. 111 zo dňa 11.03.2020  Vláda SR podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. 

Táto mimoriadna situácia je vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Uznesenie vlády SR 111 zo dňa 11.03.2020

Oznam obce – informovanie o zatvorení MŠ a ZŠ
Oznam starostu obce – 10.03.2020 
Usmernenie hlavného hygienika SR_- karanténa – 09_03.2020
Verejná vyhláška – rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí
Rozhodnutie – verejná vyhláška – opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia COVID19
Informačný leták – II
Informačný leták I 
Odporúčania – kontakty s nepretržitou prevádzkou
Odporúčania – EN