MAS Kopaničiarsky región

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader – osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

Obec Sobotište sa stala členom miestnej akčnej skupiny v decembri 2014.

Viac informácií na: www.kopaniciarskyregion.sk

 


Aj na Kopaniciach bojujeme proti koronavírusu!

Slovensko, podobne ako zvyšok sveta zasiahla pandémia rýchlo sa šíriaceho vírusu COVID-19, ktorý predstavuje náročnú skúšku pre každého jedného z nás. Žiaľ, dnes sa ocitáme v situácií, kedy si na svoje zdravie musíme dávať pozor oveľa viac ako doteraz, a to nielen vo vzťahu k nám samým, ale predovšetkým k nášmu okoliu, pretože len individuálna zodpovednosť pomôže tento strašiak odstrániť z našich životov. V dnešných dňoch sa slovo imunita skloňuje viac, než kedykoľvek predtým a všetci hľadajú spôsoby na to, ako sa chrániť. Na rozdiel od chrípky, proti ktorej existuje vakcína, na COVID-19 zatiaľ vakcínu nepoznáme. Najúčinnejším spôsobom ako sa tomuto vírusu vyhnúť je preto posilňovanie imunitného systému, aby bol schopný poradiť si s akýmikoľvek vírusmi, koronavírus nevynímajúc. V tomto období je preto potrebné dbať na zvýšený príjem vitamínov a to najmä tých prírodných, získaných z potravy. Našu bežnú stravu by sme mali doplniť o potraviny s vysokým obsahom bielkovín, minerálov a vitamínov. Aj preto sme spustili v týchto dňoch e-shop, v ktorom nájdete množstvo výrobkov, ktoré vás pred touto chorobou pomôžu ochrániť. Či už poctivé a pravé medy, výrobky z certifikovaného bio ovocia, liečivé bylinné čaje, zdravé hríby i mäsové výrobky. Ponúkame len overené lokálne výrobky, u ktorých sme si istí ich kvalitou a pôvodom. Ich kúpou tak podporíte nie len svoje zdravie, ale aj regionálnu ekonomiku a hlavne našich regionálnych producentov z Kopaníc, ktorí majú vo výrobe svojich produktov dlhoročnú tradíciu a mnohí z nich sa vďaka tomu stali nositeľmi certifikátu na používanie značky Kopanice regionálny produkt. Okrem kvalitných a zdravých potravín Vám tiež ponúkame produkty na príjemné trávenie voľného času, keďže mnohí z Vás trávia väčšinu času v týchto dňoch doma. Aby ste zahnali nudu a zároveň zmysluplne strávili Váš voľný čas, ponúkame Vám tiež širokú ponuku rôznych zaujímavých kníh z prostredia kopaničiarskeho regiónu, taktiež zaujímavé CD a DVD s ľudovými piesňami a tradíciami regiónu, a mnoho ďalšieho. Veríme, že si každý príde na svoje.

e-shop nájdete: obchod.kopaniciarskyregion.sk/

Viac info aj na tel.č.: 0917 240 098 alebo 0918 909 840 či maily: tikmyjava1@gmail.com


KURZ OBECNÉHO KOORDINÁTORA

 


GRANTOVÝ PROGRAM „PODPORUJEME AKČNÝCH!“

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) vyhlasuje v dňoch od 10.12.2015 do 29.2.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci III. ročníka Grantového programu „Podporujeme akčných!“

Cieľom grantového programu je podporiť projekty realizované na území KR-MAS, ktoré pomôžu plnohodnotne naplniť voľnočasové aktivity detí a mládeže a tiež podporiť činnosť dôchodcov.
 
Oblasť podpory: 

A.    Organizovanie voľnočasových aktivít podporujúcich zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže

B.     Organizovanie aktivít na podporu činnosti ľudí v dôchodkovom veku   

Oprávnení žiadatelia: 

• organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území  KR – MAS (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, škola…), 
• neformálna skupina občanov (za neformálnu skupinu občanov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spoločnom záujme), 
• partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov. 
Viac informácií: