Úvod

Hlásenie – 18.4.2019

Klub slovenských turistov Sobotište pozýva priaznivcov Sobotištskej pätnástky na brigádu pri údržbe Útulne pod Uchánkom, studničky Kulifajka a priestorov v okolí prameňa v Závrší. Brigáda sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019. Odchádza sa…

Hlásenie 12.4.2019

Únia žien Slovenska v Sobotišti oznamuje, že Veľkonočné dielničky pre deti sú presunuté na Veľkonočnú nedeľu, t.j. 21. 4. 2019, od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Hlásenie 9.4.2019

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 11. 4. 2019 až 18.4.2019 vykoná v našej obci odpočet elektromerov. V prípade neprítomnosti umiestnite stav elektromeru na viditeľné miesto.

Hlásenie 3.4.2019

Výbor Únie žien Slovenska v Sobotišti pozýva svoje členky na brigádu do Savarky, ktorá sa uskutoční dňa 6.4.2019 (t.j. v sobotu) o 15.00 hod. Prineste si so sebou hrable a rukavice. Firma JUKKA bude…

Hlásenie 1.4.2019

Riaditeľka ZŠ Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka z Jazyka slovenského a literatúry a Matematiky vyhlasuje na stredu 3.4.2019 riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka. Žiaci 1.-4. ročníka budú mať…


Stránky: