Školy

Materská škola Sobotište

Adresa: Materská škola

č. 10

906 05  Sobotište

Riaditeľka: Jana Londáková

č.t. 034/628 2109

e-mail: riaditelka@mssobotiste.sk

www.mssobotiste.sk

 

Základná škola, Sobotište 317

Adresa: Základná škola

č. 317

906 05  Sobotište

Riaditeľ: Mgr. Viktória Čederlová

č.t. 034/628 2108

e-mail: sekretariat@zssobotiste.sk

www.zssobotiste.sk

 

Poznanie a vedomosti sú najväčším darom. Nikto nám ich nemôže ukradnúť a my ich môžeme do nekonečna rozdávať bez obáv z toho, že nám z nich ubudne.

     Potrebu vzdelávať sa a zakladať školy si ľudia začali uvedomovať už v 9. storočí, kedy na Slovensku vznikali prvé školy. Ich zakladateľmi boli vierozvestci Cyril a Metod. Školstvo postupne prechádzalo rôznymi vývojovými etapami. Najväčší rozvoj školstva sa u nás začína školskou reformou Márie Terézie v roku 1777, kedy sa prvý raz objavila zásada povinnej školskej dochádzky a vznikali ľudové školy prístupné pre každého.
     V obci Sobotište bola škola založená už v roku 1610. Neskoršie v obci pôsobilo viacero cirkevných škôl, evanjelická škola bola pri evanjelickom kostole, židovská škola na námestí, habánska škola v habánskom dvore, katolícka škola pri rímskokatolíckom kostole.
V roku 1946 bola v Sobotišti zriadená meštianska štátna škola v kaštieli, ktorú deti navštevovali až do roku 1965. V uvedenom roku bol dokončený nový školský areál (dva pavilóny, telocvičňa, školská jedáleň, ihriská), v ktorom sa vyučuje dodnes.