Kategória: Pamiatky

Nyáryovský kaštieľ

Nyáryovský kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a v roku 1645 ho zničil požiar. Po požiari bol čiastočne prestavaný a obnovený v roku 1663. V podstate sa jeho dispozícia zachovala…

kaštieľ

Park

Park sa nachádza v centre obce za Nyáryovským kaštieľom, je ohraničený vodným tokom Teplica a bývalým habánskym kanálom.  Jeho rozloha je 14 356 m2. Z drevín sa v parku vyskytuje najmä pagaštan konský, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny, javor poľný, jaseň…

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol bol vybudovaný v rokoch 1783-84 ako tolerančný chrám bez veže. Klasicistický kostol má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys. Štíhla veža kostola, ktorú projektoval Milan Harminc, bola dostavaná v roku 1909.

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej bol postavený v roku 1637 na základoch gotickej stavby s využitím pôvodnej veže. Hlavný oltár pochádza z prvej polovice 18 storočia. Nad vchodom do kostola sa nachádza erb Nyáryovcov a nápis: „Vive et vivas“…

Habánska zvonica

Habánska zvonica patrí medzi najzaujímavejšie stavby, ktoré sa zachovali v „Habánskom dvore“ v Sobotišti. Pôvodne, do svahovitého terénu,  habáni vybudovali klenutú pivnicu a v roku 1753 nad ňou postavili murovanú vežu – zvonicu s hodinami. Na veži sa nachádzajú…

Habánsky mlyn

Habánsky mlyn je jednou z dominánt bývalého „Habánskeho dvora“. Habánska komunita tento mlyn kúpila v r. 1545, obnovený bol v r. 1736 a v roku 2001 bolo zrealizované jeho statické zabezpečenie.  V rokoch 2017…

Kultúrne pamiatky

Číslo ÚZKP Názov KP 740/0 Tabuľa pamätná  (Samuel Jurkovič) 741/1 Dom pamätný  (Martin Jursa) 741/2 Tabuľa pamätná  (Martin Jursa) 743/1 Evanjelická a.v. fara 743/2 Tabuľa pamätná  (Pavel Beblavý) 746/0 Zvonica 747/0 Mlyn habánsky 749/0 Evanjelický a.v. kostol 750/0 Židovský…