Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Sobotište na rok 2024

 • 29. február 2024 (štvrtok), 17.30 hod. 
 • 16. apríl 2024 (utorok), 17.30 hod. 
 • 27. jún 2024 (štvrtok), 17.30 hod. 
 • 17. september 2024 (utorok), 17.30 hod. 
 • 12. december 2024 (štvrtok), 17.30 hod. 

Všetky zasadnutia sa budú konať v zasadačke obecného úradu. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Tomáš Čederle
 • Jaroslav Čenteš
 • Ing. Peter Hollý
 • Ing. Igor Jankových
 • Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
 • Ing. Patrik Kadlečík
 • Radoslav Krček
 • Ing. Jaroslav Mareček
 • PaedDr. Jana Pekarová, zástupkyňa starostu          

 

Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia finančná a správy obecného majetku

 • Ing. Jaroslav Mareček – predseda
 • Mgr. Ľubica Kadlec Melišová, Ing. Igor Jankových, Marta Hurbanisová – členovia

Komisia kultúry, mládeže a športu

 • Jaroslav Čenteš – predseda
 • PaedDr. Jana Pekarová, Mgr. Erika Šulcová, Jana Krčková, Katarína Hadbavná, Martin Hyža, Alena Bittnerová, Tomáš Čederle, Adriána Trubirohová – členovia 

Komisia výstavby

 • Ing. Peter Hollý – predseda
 • PaedDr. Jana Pekarová, Radoslav Krček, Tomáš Čederle, Ing. Jaroslav Mareček, Mgr. Alena Kalafutová – členovia

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Radoslav Krček – predseda
 • Ing. Patrik Kadlečík,  Ing. Igor Jankových – členovia

Komisia rozvoja obce

 • Mgr. Ľubica Kadlec Melišová
 • PaedDr. Jana Pekarová, Ing. Patrik Kadlečík, Jana Londáková, Bc. Petra Štefečková, Ing. Igor Jankových, Mgr. Alena Kalafutová – členovia

 

 

Zápisnice Obecného zastupiteľstva