Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Sobotište na rok 2019

  • 5. marca 2019 o 18.00 hod.
  • 4. júna 2019  o 18.00 hod.
  • 3. septembra 2019 o 18.00 hod.
  • 3. decembra 2019 o 17.00 hod.

Zmena dátumu alebo času zasadnutia bude vždy oznámená na pozvánke a na informačnej tabuli Obce Sobotište

 

Poslanecké obvody

obvod číslo:poslanec  súpisné čísla od – do
1.  RNDr. Svetozár Štefeček  3 –  69,  672 – 674,  676,  680,  688, 702, 711, 715, 738, 739, 740, 741
2.  Ing. Jaroslav Mareček  72 – 143, 682, 684, 703 – 705, 716, 735 – 737
3.  Ing. Ondrej Hurbanis  144 – 216,  685, 731
4.  Ľubomír Slezák  217 – 289, 724, 733
5.  PhDr. Jan Vladimír Kružík  290 – 362,  677,  686, 732, 734, 748
6.  PaedDr. Jana Pekarová  363 – 435,  683, 723
7.  Michal Šrámek  436 – 503
8.  Marek Baumgartner  504 – 589
9.  Ľubomír Jastráb  590 – 671, 726

 

Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia finančná a správy obecného majetku
Ľubomír Slezák – predseda
Michal Šrámek, RNDr. Svetozár Štefeček, Marta Hurbanisová – členovia

Komisia kultúry, mládeže a športu
PaedDr. Jana Pekarová – predseda
PhDr. Vladimír Jan Kružík, Ľubomír Jastráb, Mgr. Libuša Orgoníková, Alena Bittnerová, Mgr. Pavla Košinárová, Mgr. Viktória Čederlová, Drahoslava Mrázková – členovia

Komisia výstavby
Ing. Ondrej Hurbanis – predseda
Marek Baumgartner, Ing. Jaroslav Mareček, Mgr. Alena Kalafutová – členovia

Komisia na ochranu verejného záujmu
Ing. Ondrej Hurbanis – predseda
Ľubomír Jastráb, Michal Šrámek – členovia

 

 

Zápisnice Obecného zastupiteľstva