Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Sobotište na rok 2022

  • 8. marca 2022 o 17.00 hod.
  • 7. júna 2022  o 17.00 hod.
  • 6. septembra 2022 o 17.00 hod.
  • 4. októbra 2022 o 17.00 hod.

Zmena dátumu alebo času zasadnutia bude vždy oznámená na pozvánke a na informačnej tabuli Obce Sobotište

 

Poslanecké obvody

obvod číslo: poslanec   súpisné čísla od – do
1.   RNDr. Svetozár Štefeček   3 –  69,  672 – 674,  676,  680,  688, 702, 711, 715, 738, 739, 740, 741
2.   Ing. Jaroslav Mareček   72 – 143, 682, 684, 703 – 705, 716, 735 – 737
3.   Ing. Ondrej Hurbanis   144 – 216,  685, 731
4.   Ľubomír Slezák   217 – 289, 724, 733
5.   PhDr. Jan Vladimír Kružík   290 – 362,  677,  686, 732, 734, 748
6.   PaedDr. Jana Pekarová   363 – 435,  683, 723
7.   Michal Šrámek   436 – 503
8.   Marek Baumgartner   504 – 589
9.   Ľubomír Jastráb   590 – 671, 726

 

Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia finančná a správy obecného majetku
Ľubomír Slezák – predseda
Michal Šrámek, RNDr. Svetozár Štefeček, Marta Hurbanisová – členovia

Komisia kultúry, mládeže a športu
PaedDr. Jana Pekarová – predseda
PhDr. Vladimír Jan Kružík, Ľubomír Jastráb, Mgr. Libuša Orgoníková, Alena Bittnerová, Mgr. Pavla Košinárová, Mgr. Viktória Čederlová, Drahoslava Mrázková – členovia

Komisia výstavby
Ing. Ondrej Hurbanis – predseda
Marek Baumgartner, Ing. Jaroslav Mareček, Mgr. Alena Kalafutová – členovia

Komisia na ochranu verejného záujmu
Ing. Ondrej Hurbanis – predseda
Ľubomír Jastráb, Michal Šrámek – členovia

 

 

Zápisnice Obecného zastupiteľstva