Obecné zastupiteľstvo

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Sobotište na rok 2018

  • 13. marca 2018 o 18.00 hod.
  • 12. júna 2018  o 18.00 hod.
  • 11. septembra 2018 o 18.00 hod.
  • 13. novembra 2018 o 17.00 hod.
  • 11. decembra 2018 o 17.00 hod.

Zmena dátumu alebo času zasadnutia bude vždy oznámená na pozvánke a na informačnej tabuli Obce Sobotište

 

Poslanecké obvody

obvod číslo: poslanec   súpisné čísla od – do
1.   RNDr. Svetozár Štefeček   3 –  69,  672 – 674,  676,  680,  688, 715
2.   Mgr. Libuša Orgoníková   72 – 143,  684, 703 – 705, 716
3.   Ing. Ondrej Hurbanis   144 – 216,  685
4.   Ľubomír Slezák   217 – 289, 724
5.   PhDr. Jan Vladimír Kružík   290 – 362,  677,  686, 732
6.   PaedDr. Jana Pekarová   363 – 435,  683, 723
7.   Michal Šrámek   436 – 503,  682
8.   Marek Baumgartner   504 – 589
9.   Radoslav Krček   590 – 671

 

Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Komisia finančná a správy obecného majetku
Ľubomír Slezák – predseda
Michal Šrámek, RNDr. Svetozár Štefeček, Marta Hurbanisová – členovia

Komisia kultúry, mládeže a športu
Mgr. Libuša Orgoníková – predseda
PhDr. Vladimír Jan Kružík, PaedDr. Jana Pekarová, Alena Bittnerová, Mgr. Pavla Košinárová, Mgr. Viktória Čederlová, Drahoslava Mrázková – členovia

Komisia výstavby
Ing. Ondrej Hurbanis – predseda
Radoslav Krček, Marek Baumgartner, Alena Kalafutová – členovia

Zápisnice Obecného zastupiteľstva