Verejné obstarávanie – súhrnná správa

#Popis
1.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2015/2
2.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2015/1
3.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/4
4.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/3
5.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/2
6.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/1
7.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/4
8.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/3
9.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/2
10.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/1
11.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/4
12.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/3
13.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/2
14.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/1
15.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/4
16.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/3
17.Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/2