Verejné obstarávanie – súhrnná správa

# Popis
1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2015/2
2. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2015/1
3. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/4
4. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/3
5. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/2
6. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2014/1
7. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/4
8. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/3
9. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/2
10. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013/1
11. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/4
12. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/3
13. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/2
14. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012/1
15. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/4
16. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/3
17. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2011/2