O obci

Na Západnom Slovensku neďaleko od Senice sa na Myjavskej pahorkatine nachádza obec Sobotište. Rozkladá sa v údolí potoka Teplica na úpätí Bielych Karpát a jej prírodný rámec dotvára vodná plocha Kunovskej priehrady.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251, kedy sa spomína ako Zobodycha, patriaca k príslušenstvu hradu Bana na Považí. Od roku 1297 bola pričlenená k hradu Branč, od 16. storočia sa jej vlastníci striedali. Vyvíjala sa ako mestečko s jarmočným právom a najväčší rozmach dosiahla počas panstva Nyáryovcov.

V roku 1546 prišli do obce prví Habáni a vybudovali vlastné sídlisko, nazývané Habánsky dvor, s osobitou organizáciou spoločného života, vychádzajúcou z ich náboženského vyznania. Venovali sa výrobe keramiky, nožiarstvu, garbiarstvu a ďalším remeslám. Svojím kultúrnym vplyvom poznačili spoločenský i hospodársky život kraja.

Obyvatelia Sobotišťa sa zaoberali poľnohospodárstvom, tkáčstvom, vinohradníctvom, na kopaniciach uhliarstvom a pastierstvom, v polovici 18. storčia tu bola vlnárska manufaktúra. Hospodársky a kultúrny život obyvateľov Sobotišťa svojím osvetovým pôsobením významne ovplyvnil Samuel Jurkovič a v roku 1845 tu na družstevnom základe založil Gazdovský spolok.

Kultúrnej verejnosti je obec známa vznikom Slovenského národného divadla nitranského s prvou ženskou herečkou Aničkou Jurkovičovou v roku 1841.

Sobotište má v súčasnosti 1500 obyvateľov, rozloha obce je 3225 ha. V obci sa nachádza materská a základná škola, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, hvezdáreň,  roľnícke družstvo, v oblasti výroby a služieb tu pôsobia viacerí súkromní podnikatelia.  K tradičným podujatiam patria: Oberačková zábava, Martinský jarmok a turistický pochod Sobotištská pätnástka.