Štatistické údaje

Počet obyvateľov k  1.1.20161492
Z tohomuži742
ženy750
Deti0-18 rokov263
Dospelí18-60 rokov883
60 a viac346
 Hustota obyvateľov na km246
Nadmorská výška obce252 m.n.m
Rozloha32 253 883 m2
Základná škola1
Počet detí v ZŠ126
Materská škola1
Počet detí v MŠ55
Predajne potravinárskeho tovaru4
Predajne nepotravinárskeho tovaru2
Pohostinstvá a reštaurácie5
Zariadenia na údržbu a opravu motorových vozidiel3
Zariadenia pre predaj, údržbu a opravy motocyklov1
Kostoly rímskokatolíckej cirkvi1
Kostoly evanjelickej cirkvi a.v.1
Pošta1
Lekáreň1
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých1
Kultúrny dom1
Telocvične (školské)1
Ihriská pre futbal1