Štatistické údaje

Počet obyvateľov k  1.1.2019 1475
Z toho muži 730
ženy 745
Deti 0-18 rokov  
Dospelí 18-60 rokov  
60 a viac  
 Hustota obyvateľov na km2 46
Nadmorská výška obce 252 m.n.m
Rozloha 32 253 883 m2
Základná škola 1
Počet detí v ZŠ 134
Materská škola 1
Počet detí v MŠ 55
Predajne potravinárskeho tovaru 4
Predajne nepotravinárskeho tovaru 2
Pohostinstvá a reštaurácie 4
Zariadenia na údržbu a opravu motorových vozidiel 3
Zariadenia pre predaj, údržbu a opravy motocyklov 1
Kostoly rímskokatolíckej cirkvi 1
Kostoly evanjelickej cirkvi a.v. 1
Pošta 1
Lekáreň 1
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 1
Kultúrny dom 1
Telocvične (školské) 1
Ihriská pre futbal 1