Cirkev

ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Ev. a. v. farský úrad Sobotište

sídlo: Sobotište 305

Mgr. Rastislav Hvožďara, zborový farár

kontakt: 034/6282104, 0904 382054

e-mail: sobotiste@ecav.sk

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Sobotište

sídlo: Sobotište 290

Mgr. Jozef Bicák, administrátor farnosti

kontakt: 034/6282243, 09089 721357

e-mail: 12jbic@gmail.com