Cirkev

ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Ev. a. v. farský úrad Sobotište

sídlo: Sobotište 305

Administruje: Mgr. Lenka Sedláčková, zborová farárka

kontakt: 0918 828 190

e-mail: cacov@evav.cz

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Sobotište

sídlo: Sobotište 290

Mgr. Jozef Bicák, administrátor farnosti

kontakt:  0908 721 357

e-mail: 12jbic@gmail.com