Cirkev

ECAV – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Ev. a. v. farský úrad Sobotište

sídlo: Sobotište 305

Mgr. Marcel Ištván, zborový farár

kontakt: 0911 602 193

e-mail: macino21@gmail.com

 

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Sobotište

sídlo: Sobotište 290

Mgr. Jozef Bicák, administrátor farnosti

kontakt:  0908 721 357

e-mail: 12jbic@gmail.com