Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sobotište je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. Z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Sobotište
Sídlo: Obecný úrad, č. 11, 906 05  Sobotište
IČO: 00310018
DIČ: 2021086881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa § 9 ods.9 z.č. 25/2006 Z.z.

p.č. Predmet zákazky Kontaktná osoba 

verejn. obstarávateľa

č. tel., e-mail

Dátum zverejnenia zákazky Dátum zadania zákazky Poznámka
1.  Projektová dokumentácia Sobotište – splašková kanalizácia 1. etapa A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

12.08.2013 16.08.2013  
2. Športové oblečenie pre mladých hasičov (20 ks tričká  KR + potlač, 20 ks tričká DR+potlač, 10 ks nohavice, 10 ks tepláky, 20 ks bunda) A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

11.09.2013 16.09.2013  
3. Pracovná uniforma – 21ks (pre DHZ Sobotište) A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

11.09.2013 16.09.2013  
4. Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku – SCO EE 102013 – výzva Ing. Zuzana Priehodová

asistent pre VO, SCO

Hurbanovo nám. 46

972 01 Bojnice

0914 322 931

obstaravanie@well.sk

 

10.10.2013 28.11.2013  
5. Výstavba chodníka pred rod. domami č. 47, 48 v obci Sobotište

(dĺžka chodníka 19,67m)

A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

17.10.2013 23.10.2013  
6. Dodávka a položenie koberca (zasadačka, predsieň, obradná sieň) O. Mihalisková

034/6282102

obecsobomihaliskova@mail.t-com.sk

14.11.2013 04.12.2013  
7. Geodetické práce – polohopisný a výškopisný plán pre účely projektovania kanalizácie v k.ú. Sobotište A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

10.12.2013 16.12.2013  
8. Náhradné diely do traktora – agrohák, trojuholník, odrazové sklo, svoren A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

16.01.2014 21.01.2014  

Informácie podľa § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z.

Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište

Oznámenia, informácie a dokumenty v zmysle § 49a zákona č. 25/2006 Z.z.

Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište