Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sobotište je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:Obec Sobotište
Sídlo:Obecný úrad, č. 11, 906 05  Sobotište
IČO:00310018
DIČ:2021086881

Zverejňovanie zákaziek v profile podľa § 9 ods.9 z.č. 25/2006 Z.z.

p.č.Predmet zákazkyKontaktná osoba 

verejn. obstarávateľa

č. tel., e-mail

Dátum zverejnenia zákazkyDátum zadania zákazkyPoznámka
1. Projektová dokumentácia Sobotište – splašková kanalizácia 1. etapaA. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

12.08.201316.08.2013 
2.Športové oblečenie pre mladých hasičov (20 ks tričká  KR + potlač, 20 ks tričká DR+potlač, 10 ks nohavice, 10 ks tepláky, 20 ks bunda)A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

11.09.201316.09.2013 
3.Pracovná uniforma – 21ks (pre DHZ Sobotište)A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

11.09.201316.09.2013 
4.Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku – SCO EE 102013 – výzvaIng. Zuzana Priehodová

asistent pre VO, SCO

Hurbanovo nám. 46

972 01 Bojnice

0914 322 931

obstaravanie@well.sk

 

10.10.201328.11.2013 
5.Výstavba chodníka pred rod. domami č. 47, 48 v obci Sobotište

(dĺžka chodníka 19,67m)

A. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

17.10.201323.10.2013 
6.Dodávka a položenie koberca (zasadačka, predsieň, obradná sieň)O. Mihalisková

034/6282102

obecsobomihaliskova@mail.t-com.sk

14.11.201304.12.2013 
7.Geodetické práce – polohopisný a výškopisný plán pre účely projektovania kanalizácie v k.ú. SobotišteA. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

10.12.201316.12.2013 
8.Náhradné diely do traktora – agrohák, trojuholník, odrazové sklo, svorenA. Kalafutová

034/6548404

obecsobokalafutova@mail.t-com.sk

16.01.201421.01.2014 

Informácie podľa § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z.

Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište

Oznámenia, informácie a dokumenty v zmysle § 49a zákona č. 25/2006 Z.z.

Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište