Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2022

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej

Mesiac Deň  v mesiaci Čas zberu
január 11 7.00
február 22 7.00
marec 29 7.00
apríl 26 7.00
máj 31 7.00
jún 28 7.00
júl 26 7.00
august 30 7.00
september 27 7.00
október 25 7.00
november 29 7.00
december


Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.