Zber a vývoz odpadu

  • Mnohých z Vás určite zaujíma, ako vyzerajú údaje z váženia popolníc, ktoré už v našej obci 2x prebehlo. Pripravili sme na tento účel aplikáciu na adrese www.sobotiste.sk/vazenie  kde po zadaní čísla Vášho domu a stlačení klávesy ENTER dostanete údaje za jednotlivé váženia a súhrnný údaj o hmotnosti odpadu, ktorý ste celkom v tomto roku odovzdali. GXID kontajnera je číslo zo samolepky na smetnej nádobe, ktoré ale zadávať nemusíte.

Termín zberu objemného odpadu: 

 

Termín zberu nebezpečného odpadu: 

 

Termíny vývozu 2024 – Plasty, sklo, kovové obaly, papier a použitý jedlý olej

 

Modré vrecia – PAPIER:

  • PAPIER: list, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, telefónny zoznam, plagát, pohľadnica, zakladač, baliaci a krepový papier, papierový obal a vrecko, krabička, kartón, lepenka, počítačový papier.

Žlté vrecia – PLASTY A TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY:

  • PLASTY: Obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastlinných olejov, rôzne plastové nádobky, igelity, kelímky, fólie, plastové obaly od potravín, sáčiky a igelitové tašky, hračky… Do plastov nepatrí polystyrén.
  • TETRAPAKY: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína…
  • KOVOVÉ OBALY: prázdne železné kovové obaly, kovové veká, viečka, obaly od sprejov, nápojová plechovka, konzerva, vrchnáčik od fľaše…

Zelené vrecia – SKLO

  • SKLO: obaly zo skla. Do skla nepatria: zrkadlá, drôtené sklo, keramika (taniere…).

Zber oleja

  • použitý jedlý olej z domácností (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam. 

Triedenie obalov od syrov – leták v pdf TU!

Štatistika