Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu 2018

Plasty,  sklo,  kovové obaly a použitý jedlý olej
Mesiac Deň  v mesiaci Čas zberu
január 9 7.00
február 27 7.00
marec 27 7.00
apríl 24 7.00
máj 29 7.00
jún 26 7.00
júl 31 7.00
august 28 7.00
september 25 7.00
október 30 7.00
november 27 7.00
január  2019 15 7.00

Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.