Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2020

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej


Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.