Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2023

Plasty, sklo, kovové obaly, papier a použitý jedlý olej

 

Rok 2023

Plasty, kovové obaly, sklo

o 7.00 hod

Papier (vývoz iba obec, osady nie)

o 7.00 hod.

január 10.01.2023 25.01.2023
február 28.02.2023  
marec 28.03.2023 24.03.2023
apríl 25.04.2023  
máj 30.05.2023 17.05.2023
jún 27.06.2023  
júl 25.07.2023 19.07.2023
august 29.08.2023  
september 26.09.2023 20.09.2023
október 31.10.2023  
november 28.11.2023 22.11.2023

V obci sa zavádza zber ďalšej triedenej zložky – papiera. Papier vložený do modrého označeného vreca bude zbieraný v uvedených termínoch priamo spred domov, vrece bude po vysypaní vrátené, tak ako pri zbere skla.

Modré vrecia – PAPIER:

  • PAPIER: list, obálka, leták, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, telefónny zoznam, plagát, pohľadnica, zakladač, baliaci a krepový papier, papierový obal a vrecko, krabička, kartón, lepenka, počítačový papier.

Žlté vrecia – PLASTY A TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY:

  • PLASTY: Obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nealko nápojov, sirupov, rastlinných olejov, rôzne plastové nádobky, igelity, kelímky, fólie, plastové obaly od potravín, sáčiky a igelitové tašky, hračky… Do plastov nepatrí polystyrén.
  • TETRAPAKY: obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína…
  • KOVOVÉ OBALY: prázdne železné kovové obaly, kovové veká, viečka, obaly od sprejov, nápojová plechovka, konzerva, vrchnáčik od fľaše…

Zelené vrecia – SKLO

  • SKLO: obaly zo skla. Do skla nepatria: zrkadlá, drôtené sklo, keramika (taniere…).

Zber oleja

  • použitý jedlý olej z domácností (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam. 

Triedenie obalov od syrov – leták v pdf TU!

Štatistika