Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2023

Plasty, sklo, kovové obaly, papier a použitý jedlý olej

 

Rok 2023

Plasty, kovové obaly, sklo

o 7.00 hod

Papier (vývoz iba obec, osady nie)

o 7.00 hod.

január 10.01.2023 25.01.2023
február 28.02.2023  
marec 28.03.2023 24.03.2023
apríl 25.04.2023  
máj 30.05.2023 17.05.2023
jún 27.06.2023  
júl 25.07.2023 19.07.2023
august 29.08.2023  
september 26.09.2023 20.09.2023
október 31.10.2023  
november 28.11.2023 22.11.2023

V obci sa zavádza zber ďalšej triedenej zložky – papiera. Papier vložený do modrého označeného vreca bude zbieraný v uvedených termínoch priamo spred domov, vrece bude po vysypaní vrátené, tak ako pri zbere skla.

Zber oleja: použitý jedlý olej z domácností (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.