Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2019

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej

Mesiac Deň v mesiaci Čas zberu
január 29 7:00
február 26 7:00
marec 26 7:00
apríl 30 7:00
máj 28 7:00
jún  25 7:00
júl 30 7:00
august 27 7:00
september 24 7:00
október 29 7:00
november 26 7:00
december

Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.