Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2019

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej

MesiacDeň v mesiaciČas zberu
január297:00
február267:00
marec267:00
apríl307:00
máj287:00
jún 257:00
júl307:00
august277:00
september247:00
október297:00
november267:00
december

Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.