Zber a vývoz separovaného odpadu

Termíny  vývozu  2021

Plasty, sklo, kovové obaly a použitý jedlý olej

Mesiac Deň  v mesiaci Čas zberu
január 12 7.00
február 23 7.00
marec 30 7.00
apríl 27 7.00
máj 25 7.00
jún 29 7.00
júl 27 7.00
august 31 7.00
september 28 7.00
október 26 7.00
november 30 7.00
december


Novou zložkou separovaného odpadu je použitý jedlý olej z domácností. Olej (bez zvyškov jedál!) je potrebné naliať do PET fliaš alebo plastových bandasiek, dobre uzatvoriť a v deň zberu separovaného odpadu vyložiť k vreciam na separovaný odpad alebo k popolniciam.