Spojené voľby 2022

           Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

Preberanie kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 do 20.00 hod  oznamujeme, že posledným dňom na podanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022  (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb).

Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľke miestnej volebnej komisie v kancelárii  č. dverí 12 na 1. poschodí Obecného úradu Sobotište v pracovných dňoch počas úradných hodín a 30. augusta 2022  do 24.00 hod.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť mailom alebo telefonicky so zapisovateľkou miestnej volebnej komisie.   

 

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV