Symboly obce

ERB obce Sobotište

Erb obce Sobotište

ŠTANDARDA starostu obce Sobotište                    

Štandarda starostu obce Sobotište 

KORUHVA obce Sobotište

 Koruhva obce Sobotište        

 

VLAJKA obce Sobotište

   Vlajka_obce Sobotište 

Zástava obce Sobotište

Zástava obce Sobotište