Zoznam organizácií

Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište – www.facebook.com/pages/DHZ-Soboti%C5%A1te/320094606926

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Sobotište

Klub slovenských turistov Sobotište

Krojová skupina Sobotište

Mažoretky TAKTIK Sobotište – www.mazoretkysobotiste.webnode.sk

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov Sobotište – www.hvezdaren-sobotiste.sk

Poľovnícke združenie Sobotište

Slovenský zväz záhradkárov ZO Sobotište – www.zahradkarisobotiste.estranky.sk

Slovenský zväz chovateľov ZO Sobotište – www.szch-sobotiste.webnode.sk

Telovýchovná jednota  Sobotište – tj-druzstevnik-sobotiste.futbalnet.sk

Únia žien Slovenska ZO Sobotište