Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 2023

Obec Sobotište, volebný okrsok č. 1 – Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 _ pdf

——————————————————————————————

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NR SR  O  VYHLÁSENÍ  VOLIEB  DO  NR SR

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

 Hlasovací preukaz – odkaz www.minv.sk/?nr23-preukaz

Voľba poštou – odkaz www.minv.sk/?nr23-posta

Kontakty:

 

Bližšie informácie nájdete na web. stránke MV SR: www.minv.sk/?volby-nrsr