Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 2023

 

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NR SR  O  VYHLÁSENÍ  VOLIEB  DO  NR SR

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia pre voliča

 Hlasovací preukaz – odkaz www.minv.sk/?nr23-preukaz

Voľba poštou – odkaz www.minv.sk/?nr23-posta

Kontakty:

 

Bližšie informácie nájdete na web. stránke MV SR: www.minv.sk/?volby-nrsr