Kategória: Smútočné

Smútočný oznam

Oznamujeme Vám, že vo veku 83 rokov zomrela naša občianka pani Oľga Hvožďarová, č. s. 662. Pohreb zomretej sa uskutoční dňa 3. apríla 2021 (t. j. v sobotu). Posledná rozlúčka sa začne o 13.30…

Smútočný oznam

Oznamujeme občanom, že vo veku 88 rokov zomrela p. Mária Mičková, naposledy bytom Sobotište 333. Pohreb zosnulej bude v úzkom kruhu rodiny dňa 5.2.2021 (t.j. piatok) o 14.00 hod. na cintoríne v Sobotišti. 

Smútočný oznam

Oznamujeme občanom, že vo veku 77 rokov zomrela naša občianka p. Mária Gáthová, naposledy bytom Sobotište 29. Pohreb zosnulej bude 7.1.2020 o 13.00 hod. v DS v Prenčove.