Kategória: Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-77/2022      Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/8 – 310 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 123/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona…

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-76/2022      Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/7 – 173 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 122/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona…