Kategória: Úradná tabuľa

Materská škola Sobotište – prevádzka od 18.1.2021

Oznamujeme rodičom, že stále platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8. 1. 2021 a materská škola bude od pondelka 18. 01.2021 naďalej v prevádzke pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia,…

Materská škola v Sobotišti – znovuotvorenie od 11.1.2021

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Sobotište bude na základe rozhodnutia ministra školstva v prevádzke od pondelka 11. 01.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných…

Oznam Obecného úradu v Sobotišti

Oznamujeme občanom, že do 10. januára 2021 budú na obecnom úrade  nestránkové dni. Žiadame občanov, aby svoje veci vybavovali predovšetkým telefonicky a e-mailom. Tel. čísla: 034/6282102 – podateľňa, 034/6548404 – matrika Mob. 0904 622…

Oznam Obecného úradu Sobotište

Oznamujeme občanom, že do 31. decembra 2020 (vrátane) budú na obecnom úrade  nestránkové dni. Žiadame občanov, aby svoje veci vybavovali predovšetkým telefonicky a e-mailom. Tel. čísla: 034/6282102 – podateľňa, 034/6548404 – matrika Mob. 0904…