Kategória: Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou – Polyfunkčný objekt: SO 01 Dielňa pre diagnostiku tlmičov, samostatná bytová jednotka – na pozemku parc. č. 803/24 (KN-C) v kat…. viac »

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Sobotište, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Sobotište.    Pozvánka na zasadnutie OZ – 15.2.2018