Všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 1/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Sobotište č. 4 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 1/2003, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Sobotište

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 1/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Sobotište č. 4 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 1/2003, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Sobotište  – pdf

Zverejnené: od 09.07.2024 do 23.07.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...