Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Informácia pre voliča

Oznámenie pre voľby Európskeho parlamentu – určenie volebnej miestnosti

 

Ďalšie informácie na stránke: www.minv.sk/?volby-ep