Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Informácia pre voliča

Oznámenie pre voľby Európskeho parlamentu – určenie volebnej miestnosti

Hlasovací preukaz EP

 

KONTAKTY:

  • Adresa: Obec Sobotište, č. 11, 906 05  Sobotište
  • emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: zlata.hurbankova@sobotiste.sk, č. tel.: 034/22 89 906
  • emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@sobotiste.sk

 

Ďalšie informácie na stránke: www.minv.sk/?volby-ep