Kategória: Obecný rozhlas

Hlásenie 10.09.2020

MUDr. Lujza Dederová dňa 14.9.2020 (t. j. pondelok) neordinuje. Zastupuje ju MUDr.  Jana Timeková v Poliklinike v Senici.

Hlásenie 4.9.2020

Riaditeľka ZŠ Sobotište oznamuje, že z dôvodu plánovanej odstávky elektriny v základnej škole, bude dňa 7.9.2020 (t. j. pondelok), od 12.00 hod., prerušená prevádzka Základnej školy Sobotište – vrátane školského klubu a školskej jedálne.

Hlásenie 18.8.2020

ZŠ Sobotište ponúka svojim žiakom individuálne konzultácie, prípadne doučovanie,  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk, v dňoch 24. a 25. augusta 2020 (t.j. pondelok a utorok), v čase od 8.00…

Hlásenie 10.8.2020

MUDr. Lujza Dederová z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 14. – 22. augusta 2020 neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Jana Timeková v Poliklinike v Senici.

Hlásenie 14.7.2020

Hydinarska farma Pašienok bude dňa 15. júla 2020 (t.j. v stredu) o 14.15 hod. predávať na námestí čerstvé chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou, priemerná váha 5 kg, cena 6,60 € za…