Park

Park sa nachádza v centre obce za Nyáryovským kaštieľom, je ohraničený vodným tokom Teplica a bývalým habánskym kanálom.  Jeho rozloha je 14 356 m2. Z drevín sa v parku vyskytuje najmä pagaštan konský, lipa veľkolistá, lipa malolistá, javor mliečny, javor poľný, jaseň štíhly, breza previsnutá a hrab obyčajný. V parku sú vysadené tri pamätné lipy, ktoré sadili významné osobnosti družstevníctva (p. Roberto Rodrigues, predseda svetovej rady medzinárodného družstevného zväzu, r. 2000, p. Lars Hillbom, prezident európskej rady medzinárodného družstevného zväzu, r. 2000, p. Borgström, prezident medzinárodnej poľnohospodárskej družstevnej únie, r. 2002).

Park je celoročne prístupný verejnosti.

park

park

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...