Kategória: Oznamy

Hlásenie 18.8.2020

ZŠ Sobotište ponúka svojim žiakom individuálne konzultácie, prípadne doučovanie,  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk, v dňoch 24. a 25. augusta 2020 (t.j. pondelok a utorok), v čase od 8.00…