Kategória: Oznamy

Hlásenie 1.6.2022

Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište pozýva svojich členov na brigádu – kosenie brehov potoka. Brigáda sa uskutoční dňa 2.6.2022 – t. j. štvrtok. Zraz je o 16.00 hod. v hasičskej zbrojnici. MUDr. Lujza Dederová dňa…

Dôležitá informácia pre žiadateľov o priame podpory

Mnohým poľnohospodárom,  sa upravila výmera dielu pôdneho bloku. Opätovne odporúčame, aby  si preto svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch dostupných prostredníctvom GSAA.   PPA pripomína, že ak u žiadateľov po aktualizácii LPIS…

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-77/2022      Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/8 – 310 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 123/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona…

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-76/2022      Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/7 – 173 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 122/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona…