Sobotištská hvezdáreň

Hvezdáreň

V roku 1971 sa začala v areáli Základnej školy v Sobotišti stavať astronomická pozorovateľňa – hvezdáreň, ktorú projektoval Ing. arch. Gabriel Gála z Myjavy. Stavba bola financovaná z prostriedkov Okresného národného výboru v Senici – odboru školstva (vo výške 65.000 Kčs). Iniciátorom tejto myšlienky bol vtedajší riaditeľ ZŠ Mgr. Ladislav Košinár, ktorý svoj  nápad zrealizoval zásluhou  dobrovoľnej práce rodičov, žiakov,  p. Hollého (školníka) a mnohých ďalších nadšencov. Po roku boli práce na stavbe ukončené a hvezdáreň začala od 1. septembra 1972 slúžiť svojmu účelu. Tvorí ju jedna miestnosť, ktorá zároveň slúži ako prednášková  a prezenčná miestnosť. Dominantou budovy je tradičná kopula, v ktorej sa skrýva prvý sobotištský  ďalekohľad MDN 120. Hvezdáreň v súčasnosti disponuje viacerými ďalekohľadmi a inými astronomickými prístrojmi slúžiacimi na pozorovanie Mesiaca, súhvezdí, či planétkových zákrytov.

Pôvodne hvezdáreň vznikla, aby slúžila na vzdelávanie a podporu záujmu o astronómiu.  Túto funkciu plní dodnes – pomáha ostatným nájsť si cestu k tak krásnej vede, akou astronómia nepochybne je.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...