Zaujímavosti z histórie

Historické fotografie

Sobotište námestie - historická fotografia

Sobotište námestie – historická fotografia
(pozn. námestie s pôvodnými petrolejovými lampami)
Hostinec Pavla Bachára - historická fotografia
Hostinec Pavla Bachára – historická fotografia
(pozn. hostinský Pavol Bachár mal ako prvý v obci zavedený vodovod)
Sobotište - historická fotografia
Sobotište – historická fotografia
(pozn. historická pohľadnica: kaštieľ, ev. kostol, časť námestia a četnícka stanica)

Viete, že …

… už v roku 1500 boli v obci vysadené vinohrady. Dorábané víno v Starej hore „Starohorské“ bolo veľmi dobrej kvality. V rokoch 1840 – 1860 prichádzali páni na kočoch až z Trnavy, aby si na tomto vínku pochutnali.

… v roku 1770 Jozef Nyáry spustil v Sobotišti do prevádzky manufaktúru, ktorá v čase najväčšieho rozmachu (r. 1800) zamestnávala 400 tkáčov. Manufaktúra zanikla v polovici 19. storočia, lebo nevedela konkurovať priemyselným fabrikám.

… ministerstvo „výučby“ v roku 1883 založilo v obci štátnu ľudovú školu. (pozn. cirkevné školy už existovali dávno predtým.)

… po vojne v roku 1918 sa zakladali v štátnej ľudovej škole vzdelávacie kurzy pre dospelých zamerané na dejepis, počty (matematiku) a pravopis. V obci, okrem 3 – 4 starších ľudí, vedel v tomto období čítať a písať každý.

… už v roku 1919 premával „autobus“ zo Sobotišťa do Senice. Prvým autodrožkárom (vodičom) bol vojnový invalid Jozef Kesler, ktorý mal nákladné auto prispôsobené na osobnú prepravu. Neskoršie zaviedol autobusové spojenie medzi Vrbovcami a Senicou Ján Redecha, občan Vrboviec. Jedna cesta zo Sobotišťa do Senice vtedy stála 5 Kč, deti navštevujúce meštianku v Senici platili mesačne 60 Kč.
Štátny autobus z Vrboviec do Senice až na nádražie začal jazdiť 1. apríla 1941, denne premával dvakrát.

… ako prvý mal vodovod hostinský Pavol Bachár, ktorý si vodu do kuchyne zaviedol v roku 1925 zo studienky umiestnenej asi 50 m nad domom.
Neskoršie druhý vodovod, už na elektrický pohon, zaviedla evanjelická cirkev do svojej fary a učiteľského bytu.

… 21. júla 1930 bola obec prvý raz osvetlená elektrickými lampami. V obci bolo rozmiestnených celkom 43 lámp, ktoré nahradili petrolejové lampy. Osvetlenie zrealizovala Západoslovenská spoločnosť.

… v roku 1930 bola daná do prevádzky prvá telefónna stanica s verejnou hovorňou na pošte. Telefónne stanice okrem pošty mal notársky úrad, četnícka stanica a obchodník Ján Wollner.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...