Príležitostná poštová známka s portrétom Samuela Jurkoviča

príležitosná známka

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 8.2.1995 príležitostnú poštovú známku „Gazdovský spolok, Sobotište, 1845“ v nominálnej hodnote 9 Sk.

Rok 1995 bol významným rokom pre celé slovenské a svetové družstevné hnutie. Pripomenuli sme si 150. výročie vzniku prvého družstva na území Slovenskej republiky, Gazdovského spolku, ktoré bolo založené 9.2.1845 v Sobotišti. Bolo to prvé družstvo na európskom kontinente a druhé v Európe po družstve založenom v Anglicku v meste Rochdale. Zakladateľom a iniciátorom Gazdovského spolku bol Samuel Jurkovič. Bolo to prvé úverové družstvo, plniace súčasne funkciu sporiteľne. Pre svojich členov – výnimočne aj na to odkázaných nečlenov – obstarával lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne.

Známka je s portrétom Samuela Jurkoviča – zakladateľa spolku v popredí, budovou sobotištskej radnice v pozadí a so sprievodnými textami „Gazdovský spolok založený v Sobotišti roku 1845“ a „Samuel Jurkovič“.  

Autorom výtvarného návrhu známky je Zdeno Brázdil a Rudolf Cigánik, rytinu známky vyhotovil Martin Činovský. Príležitostná poštová známka vyšla v náklade 10 000 ks.

 
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...