Karol Bohuslav Šulek

     V roku 1884 chorvátsky časopis Vienac /veniec/ vydávaný v Záhrebe napísal: “História chorvátskej literatúry zapíše Šuleka medzi prvých a najzaslúžilejších svojich spisovateľov. Už za prvé roky, ktoré v Chorvátsku prežil, stal sa on, rodený Slovák príkladom, ba lepšie povedané vzorom, ktorý radi nasledovali všetci, čo chceli po chorvátsky písať. Nemienime zmenšovať nikomu zásluhy, keď povieme, že Šulek bol u nás prvým štylistom.“  To sú slová, ktorými Dr. Karola Bohuslava Šuleka ešte za jeho života pozdravila redakcia tohto časopisu.

     Narodil sa 22. apríla 1815 v Sobotišti, v rodine evanjelického kňaza Jána Šuleka, ktorá nášmu národu dala významné osobnosti, ako boli národní martýri Viliam a Ľudovít. Ako bolo v tom čase medzi národovcami zvykom, dal mu otec okrem mena Karol aj slovanské Bohuslav t.j. ten, kto bude Boha sláviť. Naozaj po skončení základnej školy v Sobotišti a štúdiu na bratislavskom evanjelickom lýceu sa stal kňazom. Po krátkom pôsobení v Sobotišti odišiel do Slavónskeho Brodu v Chorvátsku k jednému zo svojich bratov. Mal celkom 17 vlastných i nevlastných súrodencov. V Záhrebe sa vyučil za sadzača a už v r. 1841 vedie známu Gajovú tlačiareň. Redigoval časopisy Danica ilírska, Branislav, Narodne novine, Hospodársky list, Pozar.

     V Záhrebe ukončil svoje štúdia na tamojšej univerzite. Napísal niekoľko učebníc pre gymnázia i vysoké školy z oblasti prírodných vied. V r. 1874 bol zvolený za tajomníka Chorvátskej akadémie vied v Záhrebe. Zostavil slovník chorvátsko-nemecko-talianský.

Mesto Záhreb mu udelilo titul čestného člena. Tento významný sobotištský rodák zomrel 30. novembra 1895 a my si spomíname 110. výročie jeho smrti.

    Pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na budove evanjelickej fary dalo vyhotoviť mesto Záhreb.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...