Z histórie povodní

     Cez našu obec preteká riečka Teplica. Taký je jej dnešný úradný názov. Na katastrálnej mape obce nájdeme názov Malina a nejeden občan tento vodný tok pozná pod názvom Vrbovčianka. Pramení v Českej republike v chotári obce Kuželov pod horským sedlom „U tři kamenú“ v nadmorskej výške 440 m. Dĺžka toku je 31 km a plocha povodia meria 154 km2. V Sobotišti je hladina riečky v čase normálneho prietoku 237 m nad morom. Spád koryta toku je pomerne malý, a preto sa tvoria meandre. V hodnej časti je tok zregulovaný a brehy sú vysvahované. V chotári Sobotišťa sú brehy toku prírodné, iba sčasti upravené. Teplica ústí poniže letiska v Senici do Myjavy.

     Vodnatosť je premenlivá v jarných a letných mesiacoh po búrkach a prietržiach mračien. Vtedy dochádza k prudkému zvýšeniu vodnej hladiny a voda zaplavuje okolie toku až do katastrofickej formy. Podľa zachovaných a dostupných historických údajoch prvá známa veľká potopa bola 10. augusta 1672. O tejto záplave píše vo svojom diele „Notitia Hungarriae novae historico-geografica“ náš polyhistor Matej Bel. Vydávanie diela sa začalo v r. 1735, a teda ešte v čase, keď následky povodne boli v živej pamäti našich predkov. Ďalšou katastrofou bola povodeň, ktorá sa udiala v r. 1725 „vo štvrtok po sv. Duchu“. Utopilo sa viac ako 20 detí a viacero dospelých. Mnoho domov a hospodárskych stavísk bolo vodou zničených. Ďalšie veľké utrpenie spôsobil vodný živel 19. mája 1805, ako aj 24. mája 1820. Posledná veľká povodeň, ktorá zničila príbytky a spôsobila smrť ľudí bola 5. júna 1902. Výšku hladiny rieky si možno predstaviť podľa zárezu na tabuľke upevnenej na dome č. 310 (dom p. Fojtlínovej), ktorá tam bola osadená na pamiatku tejto udalosti.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...