Všeobecne záväzné nariadenie č. ……. o organizácii miestneho referenda v obci Sobotište – návrh

VZN o organizácii referenda – návrh

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...