Oznam ZŠ a MŠ

Oznam ZŠ Sobotište

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie od 8. februára 2021 žiaci 1. – 4. ročníka pod podmienkou pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka. Testovanie bude prebiehať pre školu prednostne v sobotu, 6.2.2021 v KD Sobotište od 8.00 hod do 12.00 hod.

Pri nástupe žiaka do školy bude potrebné, aby zákonný zástupca predložil Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov. Link na tlačivo nájdete na stránke školy.

Dieťa, ktorého aspoň jeden rodič sa nedá otestovať, pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou. 


Oznam MŠ Sobotište

Oznamujeme rodičom, že na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude materská škola od 8. 2. 2021 v prevádzke pre všetky deti. Podmienkou je negatívny test zákonného zástupcu, ktorý bude dieťa do/z materskej školy privádzať/odvádzať. Test má platnosť 7 dní. 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...