Informačné kancelárie pre obete trestných činov – poskytnutie poradenstva a pomoci

Úlohou informačných kancelárií je poskytovanie základných informácií a poradenstva obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov.  Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne. 

V Trnavskom kraji informačná kancelária sídli na ul. Kollárova 8, 917 01 Trnava, tel. kontakt: 033/5564709, všeobecná adresa: email: pomocobetiam@minv.sk.

Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvo on-line chatovej poradne dostupnej na stránke prevenciakriminality.sk/       (v pravom spodnom rohu).

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...