Malé ponorenie sa do minulosti

1547 – v obci  sa usadili  prví  habánski  osadníci  so súhlasom  zemepána Františka Nyáryho

1611 – záznam o škole v obci. Ide o školu pri fare, ktorá musela existovať už skôr v zmysle záverov  trnavskej  synody z  r. 1560, kde bolo rozhodnuté, že pri každej fare má byť i škola.

1613 – uhorský kráľ Matej II. súhlasil s predloženým návrhom, aby sa v obci mohli konať jarmoky a to na deň sv. Mateja, Lukáša a na deň „Nanebevzatia Panny Márie“.

1659 – maliar van der Nypoort zobrazil sobotištský kaštieľ, ktorý mal rozľahlý štvorcový tvar a bol chránený vodnou priekopou. Dnes je z neho zachovaná iba časť.

1718 – cisár Karol VI. ako uhorský kráľ Karol III. dňa 18. augusta potvrdil právo obce, konať jarmoky.

1739 – na južnej stene Habánskeho mlyna boli zhotovené slnečné hodiny. Dôkazom bol zápis nad hodinami, ktorých dnes už  niet. Ukazovateľ na stene bol až do začiatku opravných prác.

1759 – ukončená bola rekatolizácia anabaptistov. Ladislav Pauliny, slovenský historik a spisovateľ v diele „Dejiny superitendencie nitrianskej“ udalosti opisuje takto: “Slúžny Ján Tomko zo Senice  a farár Jan Filo prišli do Sobotišťa obrátiť na katolícku vieru habánov. Presviedčali ich palicami. Prvý dostal údajne 8, druhý už iba 4 a ďalší súhlasili aj bez palíc“. /Z toho vidieť, že „presviedčať“ sa dá všelijako/

1770 – zemepán Nyary dal  zariadiť  v obci manufaktúru  na spracovanie  ovčej vlny. Je   teda zrejmé, že ovčiarstvo muselo byť rozšírené  nielen   v Sobotišti, ale aj na okolí.

1825 – narodil sa  Viliam Šulek, ktorý za svoje  národné slovenské presvedčenie   a účasť v odboji v r.1848  bol popravený  obesením spolu s 22-ročným Karolom Holubym neďaleko Hlohovca pri obci  Šulekovo. Dnes je na tomto mieste  postavený  pomník.

1831 – do obce prišiel učiteľ a notár Samuel Jurkovič

1873 – dňa 17.augusta  sobotištský   rodák  Andrej  Pullmann, farár v Turej   Lúke a   neskorší  dekan v Radošine nacvičil s mladými divadelnými   ochotníkmi  hru  Jána   Palárika  „Inkognito  -alebo dobrodružstvo  pri obžinkoch“.

1895 -FEMKE –  Hornouhorský vlastenecký   a vzdelávací  spolok za  spoluúčasti  domácich  maďarských  prívržencov založil v obci  „ovodu“ –materskú škôlku .Jej cieľom bolo pomaďarčovanie slovenských detí  ešte pred vstupom  do školy.

1900 – 25.  júna  sa narodil Martin  Jursa, ktorého  pre sociálne  názory  a organizovanie  vojenskej  vzbury v bratislavskej  posádke  proti vojne, odsúdili  na smrť zastrelením v júni r. 1918, keď sa už blížil koniec I. svetovej vojny.

1910 –  zomrel spisovateľ a národovec, evanjelický kňaz  Pavol Beblavý.  Napísal román o Jánošíkovi  a niekoľko divadelných hier. Pochovaný je na starom cintoríne v blízkosti domu smútku. Jedna z ulíc Starého mesta v Bratislave nesie jeho meno.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...