Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – za rok 2021

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch má obec povinnosť zverejňovať na svojom sídle údaje o komunálnom odpade z obce a to v rozsahu štatistického zisťovania. Údaje o komunálom odpade sú v štatistickom výkaze uvedené v module 265 a 10435 – viď príloha: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Sobotište – za rok 2021

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...