Po stopách habánov – reportáž z verejnej prezentácie projektu vo Vacenoviciach

Vacenovice, 25.4.2018 – v priestoroch múzea Vacenovice sa konala prezentácia spoločného cezhraničného projektu partnerských obcí Sobotište a Vacenovice s názvom „Po stopách habánov“.  Po úvodnom predstavení oboch partnerských obcí bol účastníkom stretnutia odprezentovaný samotný projekt. V Sobotišti sa v rámci tohto projektu uskutoční rekonštrukcia NKP habánsky mlyn a vo Vacenoviciach rekonštrukcia habánskeho sklepa. Spoločný projekt, ktorého predpokladaný termín ukončenia je 08/2019, sa realizuje z programu Interreg V-A SK-CZ.
Fotografie z prezentácie

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...