Projekt PO STOPÁCH HABÁNOV – práce na mlyne

 

Práce na mlyne (IV)

Sobotište, 24.9.2019

Práce na západnej fasáde finišujú, presúvame sa na čelnú južnú fasádu. Pri výkopoch sa v hĺbke cca 1 meter pod úrovňou súčasného terénu objavil krásne dláždený tehlový chodník. 

(ĽKM)


Práce na mlyne (III)

Sobotište, 5.9.2019

Zdalo by sa, že sa na mlyne počas prázdnin nič neudialo, ale v interiéri sa celé leto usilovne pracuje.
Prvé nadzemné podlažie má na 90% zrekonštruované aj vymaľované omietky. V druhej polovici augusta sa práce na omietkach presunuli do prízemia.
V júli boli v celom objekte nainštalované rozvody pre zabezpečovací systém a pokračuje sa s elektroinštaláciami.
V prvom nadzemnom podlaží bol kompletne natretý a farebne zjednotený strop.
Začalo sa s úpravou (zmenšením) okenných otvorov a výrobou okenných výplní. Mlynská technická plošina sa fixuje do pôvodnej výšky a po odstránení jej podlahy boli objavené pôvodné umiestnenia mlynských kameňov.
Iste ste si všimli, že okolo objektu začali terénne úpravy, ktoré v tejto fáze súvisia s nájdením pôvodnej výšky objektu a so začiatkom rekonštrukcie exteriérových omietok. Po konzultáciách s pamiatkovým úradom, sa uvažuje nad tým, že mlyn nakoniec dostane podobu výrazovo najhodnotnejšiu, s nárožným rytým kvádrovaním a dekoratívnym pásom, ktorá sa podľa predpokladu viaže na datovanie z roku 1739. Reštaurátorské práce na fasáde sa počas leta neuskutočnili tak, ako boli plánované vzhľadom na vysoké teploty, ktoré proces fixovania a nanášania omietok znemožňovali.
Mlyn postupne odhaľuje svoje tajomstvá a pri jeho rekonštrukcii vysvitajú najavo pôvodné prestavby a architektonický vývoj budovy. Reštaurátorský tím sa snaží nové zistenia zapracovať do procesu rekonštrukcie tak, aby stavba pôsobila výrazovo čo najautentickejšie a jej návšteva vás vrátila späť v čase.

(ĽKM)


Práce na mlyne (II)

Sobotište, 18. júla 2019

Prinášame vám fotoreport zo stavu prác na rekonštrukcii mlyna. Interiér mlyna už vykazuje známky riadneho staveniska. Na poslednom kontrolnom dni sa prehodnocoval stav pôvodných okenných konštrukcií a ich zachovanie. Prítomný bol aj dendrológ, ktorý odobral vzorky dreva pre stanovenie presného datovania veku pôvodnej mlynskej plošiny. Práce postupujú od zhora nadol. V prvom rade sa rekonštruujú omietky okolo mlynskej plošiny, aby sa čo najskôr uvoľnila a začalo sa s jej reštaurovaním.

(ĽKM)


Práce na mlyne (I)

Sobotište, 12.6.2019

Prinášame vám informácie o postupe prác na rekonštrukcii mlyna . 4. júna sa uskutočnil na stavbe kontrolný deň za prítomnosti zástupcov firmy Kango s.r.o., stavebného dozoru, pamiatkového úradu obce aj médií. Na stavbe môžete v týchto dňoch stretnúť predovšetkým tím reštaurátorov. Tí čistia a fixujú vnútorné omietky a vonkajšie omietky na západnej strane objektu. Pôvodné omietky budú zachované v maximálnej možnej miere. V interiéri objektu je rozoberaná a stabilizovaná mlynská plošina. Reštaurátori zatiaľ podrobne skúmajú stav jednotlivých drevených častí, plánujú a konzultujú postup ich rekonštrukcie s pamiatkovým úradom. Ukončenie prác odhadujú na koniec novembra tohto roku. Rekonštrukcia priniesla isté obmedzenia. Mlynský „plac“ bude využitý na uskladnenie materiálu, takže na ňom bude obmedzené parkovanie. Tiež bude potrebné vyriešiť odvod dažďovej a odpadovej vody z rodinných domov do mlynského náhonu. Na obhliadke priestorov boli 7.júna aj historici zo Záhorského múzea Skalica, ktorí na mieste plánovali rozmiestnenie informačných panelov a vitrín. Pri obhliadke bola objavená zaujímavá časová stopa vyrytá do kamenného bloku steny mlyna z roku 1888. Spoločnosť robil historikom pán J. Kuruc, ktorý pracuje na podrobnej makete habánskeho dvora zo začiatku 20.storočia. Na mieste si premeral prevýšenie terénu, šírky objektov a zaznamenal detaily fasád. Svoju prácu na makete odhaduje zhruba na pol roka.

(ĽKM)

 
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...