Na mlyne začínajú rekonštrukčné práce

Rok od úvodnej prezentácie k projektu po Stopách habánov realizovaného v rámci programu Interreg V-A SK-CZ sa zdanlivo nič neudialo. Počas uplynulých dvanásť mesiacov však obec realizovala päť verených obstarávaní na dodávateľa stavebných prác, prebiehal terénny výskum historikov a obsahová príprava expozície. Posledné obstarávanie sa uskutočnilo 12. februára tohto roku a následne bolo odovzdané na kontrolu riadiacemu orgánu. O dva mesiace bola na obec doručená správa z kontroly obstarávania, na základe ktorej obec mohla pristúpiť k podpisu zmluvy s víťaznou firmou Kango s.r.o. 7. mája bolo oficiálne odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Keďže sa rekonštrukcia týka pamiatkovo chráneného objektu, odborným garantom a realizátorom reštaurátorských prác je akademický sochár Pavol Čambál, ktorý v roku 1999 na mlyne realizoval reštaurátorský výskum zameraný na omietky a fasády. Kvôli opakovaným procesom obstarávania musela obec pristúpiť k žiadosti o zmenu harmonogramu projektu. Oproti pôvodnému plánu sa aktivity predlžujú o 7 mesiacov. Otvorenie múzea a súčasne záver projektu sa presúva z augusta 2019 na marec 2020. 
O postupe stavebných prác vás budeme informovať priebežne po kontrolných dňoch stavby. Stavebné práce možno spôsobia v Habánskom dvore čiastočné obmedzenia. Prosíme preto našich občanov o pochopenie a trpezlivosť. Odmenou nám všetkým bude pohľad na jedinečný historický objekt zrekonštruovaný do podoby z konca 19.storočia a zrevitalizované okolie mlyna. 

 

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...