Cehraničný projekt – Po stopách habánov

 

Partnerské obce Sobotište a Vacenovice Vás pozývajú na prezentáciu cezhraničného projektu „Po stopách habánov“, ktorá sa uskutoční 25. februára 2018 o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Sobotišti.

  Na jeseň roku 2016 podala obec Sobotište v rámci výzvy programu Interreg V-A SK-CZ projekt s názvom Po stopách habánov. Jej cezhraničným partnerom sa stala obec Vacenovice vzdialená necelých 40 km. Nosnou témou cezhraničnej spolupráce je opomínaná história habánskych (hutteritských) komunít v obciach. Predložený projekt uspel vďaka svojej jedinečnej téme a kvalite spracovania v konkurencii 112 projektov a v novembri 2017 bolo partnerom zaslané rozhodnutie o jeho schválení v celkovej výške 422 917,58 €.

     V Sobotišti vznikol v roku 1546 prvý habánsky dvor na Slovensku. Bol centrom habánov aj sídlom habánskeho biskupa. Dodnes uchováva ojedinelé pozostatky habánskej architektúry. Napriek tomu bol dvor vyhlásený za pamiatkovú zónu až v roku 1999. Väčšia pozornosť sa venovala druhému dochovanému dvoru vo Veľkých Levároch. Až keď obyvatelia začali pôvodnú architektúru búrať, pristúpilo sa k vyhláseniu chránenej pamiatkovej zóny, ktorú tvorí 42 objektov (z toho 6 národných kultúrnych pamiatok). Dvor vyhľadávaný a navštevovaný turistami doposiaľ nemá objekt, ktorý by návštevníkom poskytol informácie o živote habánov v obci. V roku 2016 bola verejne sprístupnená habánska kľučiareň, tá však neposkytuje dostatok priestoru na prezentáciu bohatej histórie tejto komunity.

   V centre pozornosti nášho projektu je najväčšia stavba habánskeho dvora – habánsky mlyn. Ten sa
po rokoch chátrania dočká vďaka projektu svojej obnovy, bude sprístupnený turistom a odkryje o živote habánov v obci mnohé zaujímavosti. Pamiatka bude komplexne zrekonštruovaná do architektonickej podoby z konca 19. storočia. Reštaurované budú časti pôvodného technického zázemia mlyna. Jeho priestory budú slúžiť na prezentáciu kultúrneho dedičstva habánov v Sobotišti a Záhorí s presahom za hranice rieky Moravy. V uličkách pamiatkovej zóny budú osadené informačné tabule s popisom habánskych objektov. Upravené bude aj okolie mlyna, ktoré poskytne zázemie pre oddych turistom aj cykloturistom.

     Na českom území absentuje o pôsobení hutteritov na Morave akákoľvek expozícia napriek dochovanému množstvu informácií a keramiky. Na tento účel bude zameraná rekonštrukcia sklepu vo Vacenoviciach, ktorý bol v 16. storočí užívaný habánmi. V obci je ich pobyt dokumentovaný jedinou dochovanou habánskou vypaľovacou pecou v strednej Európe a archeologickými nálezmi.

     Spoločnými cezhraničnými aktivitami partnerských obcí bude výskum slovenských a českých odborníkov, zriadenie výstavných expozícií cezhraničného charakteru a webová stránka o habánoch v predmetnom území. Investície do pamiatok vytvoria v obciach nové turistické ciele a zviditeľnia región. Téma habánov je pre turistov atraktívna a láka svojou inakosťou. Habánsky dvor každoročne navštevujú potomkovia habánov zo zahraničia, miestni aj zahraniční turisti. Mnohí sa sem opätovne vracajú napriek stavu pamiatok kvôli čaru jeho histórie a romantických zákutí. Teší nás, že v auguste roku 2019 budeme môcť návštevníkov pamiatkovej zóny príjemne prekvapiť sprístupneným habánskym mlynom a expozíciou o živote habánov v našej obci.

Pozvánka – na prezentáciu cehraničného projektu

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...