Uznesenie Vlády SR č. 173 a 176 – opatrenia COVID_19

  • Uznesenie vlády SR č 173_2021  zo dňa 31.3.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 5. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.

 

  • Uznesenie Vlády SR č 176 zo dňa  31.3.2021, kde  Vláda SR schválila doplnenie Uznesenia č. 160 zo 17.3.2021 (dopĺňa sa povolenie na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, cesta na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a predlžuje sa platnosť testu na ochorenie COVID-19, ktorý je vykonaný od 1.4.2021 do 4.4.2021 a má negatívny výsledok, tak sa možno s ním preukazovať až do 11.4.2021)
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...