Vývoz žúmp – predloženie dokladu o spôsobe likvidácie odpadových vôd z domácnosti

Vážení občania,

v súvislosti s tým, že nám odbor životného prostredia Okresného úradu Senica v januári tohto roku nariadil kontrolovať vývozy odpadových vôd z našej obce do čističky (ČOV), budú tí z Vás, ktorí si nenechávajú vyvážať svoje žumpy zamestnancami obce alebo firmou Flyteam, v nasledujúcich dňoch písomne vyzvaní k predloženiu dokladu o spôsobe likvidácie odpadových vôd z domácnosti.

Ako sme už informovali v Spravodaji obce, jediným legálnym spôsobom likvidácie odpadových vôd v našej obci je ich vývoz do ČOV a naša obec má povinnosť poskytnúť súčinnosť Okresnému úradu Senica, ktorý sa rozhodol danú vec kontrolovať. Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nepredloží doklad o likvidácii odpadových vôd, hrozia finančné sankcie.

Treba mať však hlavne na vedomí, že nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd ohrozujeme zdravie svoje, svojich detí i ostatných obyvateľov obce, na čo ukazujú aj výsledky z rozborov vody v studniach, ktoré si občania nechávajú vykonávať.

Vážme si, prosím, čisté životné prostredie a zdravie svoje aj našich najbližších, ktoré je na nezaplatenie!

Vladimír Kružík, starosta obce

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...