Vývoz žúmp – informácia

Obec Sobotište uzavrela dnes novú zmluvu s čistiarňou odpadových vôd (ČOV) a preto skúšobne od piatku 20.1.2023 ponúka svojim občanom možnosť vývozu odpadových vôd zo žúmp v cene 30 € / 5 m3.

V tejto cene je zahrnutá doprava odpadových vôd obecným traktorom s fekálnym návesom do ČOV v Senici a poplatok za likvidáciu vôd v čističke.

Prosíme občanov, ktorí sú už zapísaní v zozname na obecnom úrade, aby nám svoj záujem o vývoz telefonicky potvrdili.

Tento skúšobný režim je zavedený do 31.1.2023. O ďalšom postupe a možnostiach budú občania informovaní.

Aj naďalej platí možnosť objednať si túto službu u iného súkromného poskytovateľa, ktorý odváža a likviduje odpadové vody podľa zákona.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...