Všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 4/2019 o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyok 2020

Mohlo by Vás zaujímať...