Všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 4/2019 o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyok 2020

VZN č. 4_2019 – pdf

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...