Všeobecne záväzné nariadenie obce Sobotište č. 3/2019 o dani z nehnuteľností na rok 2020

Mohlo by Vás zaujímať...