ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu – „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“, určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu – pdf 

Zverejnené: 16.01.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...