Hlásenie, oznam riaditeľky ZŠ – 17.12.2020

V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku žiadame rodičov o vyplnenie dotazníkového prieskumu zverejneného na stránke školy – najneskôr do 21.12.2020 do 12.00 hod. Jeho vyplnenie je podmienkou pre obnovenie prezenčného vyučovania na 2. stupni ZŠ.

Hlasovať môžete po prihlásení rodičovským kontom na sobotiste.edupage.org

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...